մատիտը եւ նինինուն

Videos
Idioma:
Արմ
Categories:
Descripción

մատիտը եւ նինինուն

  • Իրագործում, շարժադրում, յարակցում - Մարալ Քերովբեան
  • Պատմութեան եւ պատկերներու հեղինակ - Անահիտ Սարգիսեան
  • Ձայներիզի հեղինակ - Վահան Քերովբեան
  • Կատարում - Անահիտ Սարգիսեան, Վահան Քերովբեան 
  • Նիւթական օժանդակութիւն - Calouste Gulbenkian Foundation