Houshamadyan

Websites and Online Courses
Language:
Eng, Արմ,
Categories:
Description

Houshamadyan is the name of a non-profitmaking association that was founded in Berlin, Germany, in 2010. It has a basic mission: to reconstruct and preserve the memory of Armenian life in the Ottoman Empire through research. In this connection, this website (www.houshamadyan.org) will be the means best suited to reflect the results of our Association’s work. It is for this reason that the maintenance of the website, finance, further development, finalisation and enrichment is the Houshamadyan Association’s first aim.

 

Our research encompasses all aspects of the history of the Armenians in the Ottoman Empire, including social history, the history of daily life, local microhistory, dialects, music, literature, material culture and so on. Also of special importance to us are the collection and preservation of culturally valuable artefacts of all kinds produced by the Ottoman Armenians such as musical recordings of historical value, old photographs, pictures, old film footage and so on. Similarly important to our work are documents bearing on Ottoman Armenian history such as printed books, periodical publications and archival material, or papers in individual collections such as correspondence, unpublished notes, official documents, autobiographical details etc. 

Յուշամատեան

Websites and Online Courses
Language:
Eng, Արմ,
Categories:
Description

Յուշամատեանը անունն է հանրօգուտ (ոչ-շահաբեր) միութեան մը, որ հիմնուած է Պերլինի մէջ 2010 թուականին։ Անիկա իր առջեւ ունի հիմնական յանձնառութիւն մը, որն է հետազօտութիւններու ճամբով վերականգնել ու պահպանել Օսմանեան կայսրութեան հայերուն ապրած կեանքին յիշողութիւնը։ Այս առումով, սոյն կայքէջը (www.houshamadyan.org) պիտի հանդիսանայ այն գլխաւոր միջոցը, որ լաւագոյնս պիտի արտացոլացնէ մեր միութեան գործունէութեան արդիւնքները։ Այս պատճառով է նաեւ որ կայքէջին պահպանումը, ֆինանսաւորումը, անոր յաւելեալ զարգացումը, կատարելագործումը ու ճոխացումը Յուշամատեան միութեան առաջնահերթ նպատակն է։

Մեր հետազօտութիւնները կ՝ընդգրկեն Օսմանեան կայսրութեան հայերու պատմութեան բոլոր մարզերը, ինչպէս ընկերային պատմութիւն, առօրեայ կեանքի պատմութիւն, տեղական մանրապատմութիւն, բարբառներ, երաժշտութիւն, գրականութիւն, նիւթական մշակոյթ, եւայլն։ Այս իմաստով ալ մեզ համար յատուկ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն օսմանեան հայերուն վերաբերող մշակութային արժէք ունեցող իրերու  հաւաքումն ու պահպանումը, ինչպէս օրինակ պատմական նշանակութեամբ երաժշտական ձայնագրութիւններ, հին լուսանկարներ, գեղանկարներ, հին ֆիլմեր, քարտէսներ, եւայլն։ Մեր աշխատանքներուն համար նոյնպէս կարեւոր են օսմանեան հայերու պատմութեան վերաբերող վաւերաթուղթերը, ինչպէս օրինակ հրատարակուած գիրքեր, պարբերաթերթեր, արխիւային նիւթեր. կամ՝ անհատական հաւաքածոներու մաս կազմող թուղթեր, ինչպէս թղթակցութիւն, անտիպ նօթեր, պաշտօնական վաւերաթուղթեր, ինքնակենսագրական տուեալներ, եւայլն։

Huşamadyan

Websites and Online Courses
Language:
Eng, Արմ,
Categories:
Description

Kar amacı gütmeyen ve 2010 yılında Berlin’de kurulmuş bir derneği adı Huşamadyan. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin yaşadığı hayatın hatırasını araştırmalar vasıtasıyla canlandırıp korumak Huşamadyan’ın temel görevi. İnternet sayfamız (www.houshamadyan.org) dernek çalışmalarının sonuçlarının en iyi şekilde sunulacağı başlıca araç olacak. Bu nedenle, internet sayfamızın korunması, finanse edilmesi, daha da geliştirilmesi, mükemmelleştirilmesi ve zenginleştirilmesi
Huşamadyan derneğinin başlıca amacıdır.