Փթիթ

Apps
7+
Language:
Արմ
Categories:
Description

Փթիթ արեւմտահայերէն դաստիարակչական app մըն է, 7 էն վեր մանուկներու եւ պատանիներու համար։ Բաղկացած է կարճ պատմութիւններէ, առակներէ, հանելուկներէ եւ ժպիտներէ, բայց գլխաւորաբար խաղերէ, որոնք ունին 3 բնոյթ լեզուական, թուաբանական եւ տրամաբանութեան խաղեր։

Փթիթ մաքուր հայերէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ ծաղկում։ Հետեւաբար ՓԹԻԹ-ը կ՛օգնէ, որ իր մանուկ թէ պատանի ընթերցողները հայօրէն ծաղկին, ունենան բարոյական վեհ սկզբունքներ, ինչպէս նաեւ՝մայրենի լեզուի հարուստ բառապաշար։

Փթիթ

Apps
7+
Language:
Արմ
Categories:
Description

Փթիթ արեւմտահայերէն դաստիարակչական app մըն է, 7 էն վեր մանուկներու եւ պատանիներու համար։ Բաղկացած է կարճ պատմութիւններէ, առակներէ, հանելուկներէ եւ ժպիտներէ, բայց գլխաւորաբար խաղերէ, որոնք ունին 3 բնոյթ լեզուական, թուաբանական եւ տրամաբանութեան խաղեր։

Փթիթ մաքուր հայերէն բառ մըն է, որ կը նշանակէ ծաղկում։ Հետեւաբար ՓԹԻԹ-ը կ՛օգնէ, որ իր մանուկ թէ պատանի ընթերցողները հայօրէն ծաղկին, ունենան բարոյական վեհ սկզբունքներ, ինչպէս նաեւ՝մայրենի լեզուի հարուստ բառապաշար։