Նայիրի

Websites and Online Courses
Language:
Eng, Fr, Արլ, Արմ
Categories:
Description

Նայիրի կայքը հայերէնի ելեկտրոնային բառարաններու գրադարան է։ Կայքը իր սկիզբը ունի արեւմտահայերէնի ելեկտրոնային բառարանով, որ ունի ամբողջական ուղղագրութիւն սրբագրիչ եւ արմատ-վերլուծիչ։ Կայքը նաեւ կ՚ընդգրկէ արեւելահայերէն ինչպէս նաեւ երկլեզու հայերէն բառարաններ։

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ՍՐԲԱԳՐԻՉ

Երբ հայերէն բառ մը սխալ գրէք, Նայիրին կը ներկայացնէ մօտաւոր ճիշդ բառ մը։ Եթէ չգտաւ՝ ան գոնէ կ՚առաջարկէ նմանաձայն բառ մը կամ խումբ մը բառեր։ Նաեւ՝ երբ կարելի է, Նայիրին կ՚առաջարկէ տուեալ բառին համանուններ։ 

ԱՐՄԱՏ-ՎԵՐԼՈՒԾԻՉ

Նայիրին տուեալ բառը կրնայ վերլուծել իր կանոնաւոր ձեւին։ Ան հոլովուած գոյականը կը վերլուծէ իր ուղղական ձեւին եւ խոնարհուած բայը իր աներեւոյթ եղանակին։ 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ

Հայերէն այբուբենի ստեղնաշար մը մաս կը կազմէ Նայիրիի գործածական միջերեսին (user interface)։ 

Nayiri

Websites and Online Courses
Language:
Eng, Fr, Արլ, Արմ
Categories:
Description

Nayiri.com is a library of electronic Armenian dictionaries. The site has its roots as a Western Armenian dictionary with integrated spell checker, word stemmer, and virtual keyboard. Over the years, the site has grown to incorporate Eastern Armenian as well as bilingual Armenian dictionaries.

Spellchecker

If you misspell a word, most of the time Nayiri will find the word you really meant, or at least make a few suggestions. Also, when applicable, Nayiri will list homonyms of the word you entered. 

Stemmer
Nayiri's built-in stemmer accepts inflected forms of a word. 

Virtual Armenian keyboard
A virtual Armenian keyboard makes it easy to type in Armenian without any configuration of your operating system (which can be complicated!).