լուացքը

Videos
Dil:
Արմ
Categories:
Açıklama

լուացքը

մեծ ու պզտիկ
բոլոր երեխաներուն համար
պարզապէս բարեւ մը
հետն ալ անշուշտ խաղիկ մը
բարեւ արեւին կողմէ

 

  • Իրագործում, շարժադրում, յարակցում - Մարալ Քերովբեան
  • Պատմութեան եւ պատկերներու հեղինակ - Անահիտ Սարգիսեան
  • Ձայներիզի հեղինակ - Վահան Քերովբեան
  • Կատարում - Անահիտ Սարգիսեան եւ Վահան Քերովբեան 
  • Նիւթական օժանդակութիւն - Calouste Gulbenkian Foundation