իմ մամաս ու ես

Videos
Dil:
Արմ
Categories:
Açıklama

իմ մամաս ու ես

  • Իրագործում, շարժադրում, յարակցում - Մարալ Քերովբեան
  • Պատմութեան եւ պատկերներու հեղինակ - Անահիտ Սարգիսեան
  • Ձայներիզի հեղինակ - Վահան Քերովբեան
  • Կատարում - Անահիտ Սարգիսեան, Վահան Քերովբեան եւ ընտանիքը՝ Մամա Անա եւ Նուարդիկ  
  • Նիւթական օժանդակութիւն - Calouste Gulbenkian Foundation