մատիտը եւ նինինուն

Videos
Լեզու:
Արմ
Բաժիններ:
Նկարագրութիւն

մատիտը եւ նինինուն

  • Իրագործում, շարժադրում, յարակցում - Մարալ Քերովբեան
  • Պատմութեան եւ պատկերներու հեղինակ - Անահիտ Սարգիսեան
  • Ձայներիզի հեղինակ - Վահան Քերովբեան
  • Կատարում - Անահիտ Սարգիսեան, Վահան Քերովբեան 
  • Նիւթական օժանդակութիւն - Calouste Gulbenkian Foundation